Tuğra Metinler

PADİŞAH TUĞRA METNİ
1. Osman Gazi Osman Gazi (bugüne kadar bulunamadı)
2. Orhan Gazi Orhan Bin Osman
3. I. Murad Murad bin Orhan
4. Yıldırım Bayezid Bayezid bin Murad han
5. Çelebi Mehmed Mehmed bin Bayezid han
6. II. Murad Murad bin Mehmed han muzaffer
7. Fatih Sultan Mehmed Mehmed bin Murad han muzaffer daima
8. II. Bayezid Bayezid bin Mehmed han muzaffer daima
9. Yavuz Sultan Selim Selim-Sah bin Bayezid han el-muzaffer daima
10. Kanuni Sultan Süleyman Süleyman Sah bin Selim Sah han el-muzaffer daima
11. II. Selim Selim Sah bin Suleyman Sah han el-muzaffer daima
12. III. Murad Sah Murad bin Selim Sah han el-muzaffer daima
13. III. Mehmed Mehmed bin Murad han el-muzaffer daima
14. I. Ahmed Sah Ahmed bin Mehmed han el-muzaffer daima
15. I. Mustafa Sah Mustafa bin Mehmed han el-muzaffer daima
16. Genç Osman Sah Osman bin Ahmed han el-muzaffer daima
17. IV. Murad Sah Murad bin Ahmed han el-muzaffer daima
18. İbrahim Sah Ibrahim bin Ahmed han el-muzaffer daima
19. IV. Mehmed Sah Mehmed bin Ibrahim han el-muzaffer daima
20. II. Süleyman Sah Süleyman bin Ibrahim han el-muzaffer daima
21. II. Ahmed Sah Ahmed bin Ibrahim han el-muzaffer daima
22. II. Mustafa Sah Mustafa bin Mehmed han el-muzaffer daima
23. III. Ahmed Sah Ahmed bin Mehmed han el-muzaffer daima
24. I. Mahmud Mahmud han bin Mustafa el-muzaffer daima
25. III. Osman Osman han bin Mustafa el-muzaffer daima
26. III. Mustafa Mustafa han bin Ahmed el-muzaffer daima
27. I. Abdulhamid Abdulhamid han bin Ahmed el-muzaffer daima
28. III. Selim Selim han bin Mustafa el-muzaffer daima
29. IV. Mustafa Mustafa han bin Abdulhamid el-muzaffer daima
30. II. Mahmud Mahmud han bin Abdulhamid el-muzaffer daima (adli)
31. Abdulmecid Abdulmecid han bin Mahmud el-muzaffer daima
32. Abdulaziz Abdulaziz han bin Mahmud el-muzaffer daima
33. V. Murad Mehmed Murad han bin Abdulmecid el-muzaffer daima
34. II. Abdulhamid Abdulhamid han bin Abdülmecid el-muzaffer daima (el-gazi)
35. V. Mehmed (Reşad) Mehmed han bin Abdulmecid el-muzaffer daima (Resad)
36. VI. Mehmed (Vahideddin) Mehmed Vahideddin han bin Abdülmecid el-muzaffer daima